Algemene voorwaarden en huisregels Coen’s Loft

Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Coen’s Loft te Tjerkwerd.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Huurders dienen een vast woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
 • Eventuele beschadigingen en ongelukjes graag even melden bij ons. Dat is wel zo prettig.
 • Wij gaan er van uit dat onze gasten zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebben.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Coen’s Loft ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.
 • Roken in de accommodatie niet toegestaan.
 • Gasten dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels.

Reservering en bevestiging

 • Voor het reserveren van een verblijf in Coen’s Loft worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan telefonisch of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst sturen wij u een bevestiging van de reservering. Hiermee is uw reservering definitief.
 • Bij reserveringen van langer dan 5 nachten vragen wij een aanbetaling.

Betaling

 • De reservering dient minimaal 2 dagen voor aankomst te zijn voldaan door overboeking per bank: NL 23 RBRB 0709 9593 03 t.n.v. Coen’s Loft.
 • of in overleg met de eigenaar contant bij aankomst.

Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd. Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 23RBRB0709959303